Cvetanje Tise

2696
Tokom devedesetih godina cvetanja nije bilo, ili ga je bilo skroz malo.. Ove godine je Tisa prodisala i omogućila jedno od najvećih cvetanja što je siguran znak da voda nije zagađena. Vodeni cvet se ponovo mitari i pari..

Reka Tisa ta lepa panonska lepotica ulazi u Srbiju kod mog rodnog sela Đale i svoj samostalni put od 164 km kroz Srbiju završava kod Slankamena ulivajući se u Dunav. 
To je mirna, gotovo lenja, reka koja protiče kroz Vojvodinu, za razliku od toka kroz Ukrajinu gde ima sve odlike planinske reke. 
Tisa je najveća leva pritoka Dunava.
Mogu da kažem o sebi da sam jedan od sretnika koji je rođen na Tisi i ceo svoj život proveo na njoj i pored nje. 

Stara dama ili plava reka kako je mnogi nazivaju inspirisala je mnoge pesnike i slikare koji su u svojim delima ovekovečili sve lepote ove reke.  
Pored svih svojih lepota ona zna biti i zloćud-na i ljuta što je i pokazala ( 1970, 2006 godine) kada je uništila sve što joj se našlo na putu.
Ipak da se vratimo na lepote koja ova reka pruža. 
Sredinom juna u zavisnosti od temperature i vodostaja reke dešava se nešto što je jedinstveni, prirodni fenomen koji se može videti samo na Tisi a to je njeno „cvetanje“. 
Mnogi će pomisliti da je to cvet, biljka koja u to vreme cveta ali ne, tiski cvet je insekat.
Tiski cvet (Palingenia longicauda) je insekt koji spada u vodene cvetove (Ephemeroptera). 
Dugačak je 8-12 centimetara, a razmak krila dostiže 6-7 centimetara. 
Ova vrsta je poznata kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi. 
Zaštićena je u Srbiji na osnovu potvrđivanja Bernske konvencije i Direktivom o zaštiti staništa.
Ime je dobio po reci Tisi koju nastanjuje. 
Na žalost izumrli su u mnogim evropskim zemljama i ovaj fenomen može se pogledati jedino u Srbiji i Mađarskoj na reci Tisi i u Velikoj žutoj reci u Kini.  
Najveće rojenje u Srbiji može se pogledati kod Kanjiže na 150 kilometru rečnog toka.
U popodnevnim satima, pred smiraj dana kada sunce polako klizi niz horizont jata lasta i galebova iznad površine vode nagoveštavaju da se tu nešto dešava. 
Počinje svadbeni ples.
Predrojenje najčešće traje par dana kada se insekti javljaju sporadično po par stotina ili hiljada komada. Glavno rojenje kada rekom leti na milione insekata je doživljaj koji se nikada ne može zaboraviti i mislim da su sretni ljudi koji ovo mogu videti i doživeti. 
Spuštati se niz reku u čamcu bez motora dok milioni insekata lete oko vas i traže svoj par dok se druga obala vidi kao kroz maglu to je doživljaj koji se rečima ne može opisati. 
 Zvuk miliona krila koja mašu oko vas i prizor koji se u poslednjim odsjajima sunca prostire ispred vas ureže se čoveku u sećanje za ceo život.
Larva Tiskog cveta izlazi sa dna reke iz gline gde je provela tri godine i diže se na površinu vode. 
Na površini vode ona se mitari, to jest odbacuje svoju košuljicu i nastaje divan insekat žuto, braon boje dok su ženke malo manje i one su žuto sive. 
Let im je nesiguran, a pošto se za par sati života ne hrane creva naduvaju vazduhom da bi lakše leteli. Mužjaci imaju srpaste kandže sa kojima se kače na leđa ženke dok se pare. 
Posle parenja mužjaci padaju u vodu i umiru. 
Ženke lete uzvodno, sleću na vodu i polažu 6-7 hiljada jajašaca, a zatim i one umiru. 
Kažu da ženke toliko lete uzvodno koliko je potrebno da jajašca koja položi na vodu stignu na dno tačno na onom mestu odakle je ona izletela.
Iz oplođenih jajašaca za dve , tri nedelje se izlegu larve, koje se ukopaju u glinovito dno reke i tu žive tri godine dok ponovo ne izlete.  
Na stotine ptica nadleću vodu i kupe uginule insekte koje voda polako nosi. 
Ribe su na površini vode i isto uživaju u bogatoj trpezi koja im je na raspolaganju par sati.
Od davnina su larva i tiski cvet važili kao odličan mamac za lov svih vrsta riba. 
Pošto je cvet i njegovo stanište zaštićeno u Srbiji u poslednjih par godina sve manje se upotrebljava ( uništava) za ovu svrhu. 
Prisustvo i masovno cvetanje su siguran znak da voda nije zagađena. 
Videli smo i doživeli i suprotno, za vreme devedesetih i početkom ovog veka kada cvetanja uopšte nije bilo ili je bilo minimalno.
Ove godine rojenje je počelo u ponedeljak 11 juna sa par stotina insekata. 
Tokom nedelje svakim danom je bilo sve masovnije i masovnije. 
U subotu smo mislili da prisustvujemo glavnom rojenju kada je letelo na milione insekata, ali posle nedelje kada je cvetanje bilo slabo danas nas je Tisa ponovo iznenadila i mislim da je ovo bilo jedno od većih cvetanja u proteklim godinama. 
Sve ovo daje nam nadu da ćemo posle tri godine ponovo prisustvovati ovom divnom i jedinstvenom prirodnom fenomenu.
Neznam koliko sam uspeo da opišem ovaj nezaboravni događaj pošto nisam ni pesnik ni slikar, ali mislim da ovo čak ni oni ne bi mogli tako opisati kao kad čovek sve to vidi, čuje, doživi i oseti na svojoj koži.  
Insekte koji na trenutak slete da bi sakupili snagu da ponovo polete i nađu svoj par, kako bi postigli ono na šta su čekali tri godine, parili se i produžili vrstu a nama ljudima omogućili da ponovo i ponovo učestvujemo u njihovom svadbenom plesu koje se završava njihovim umiranjem.
Neverovatno.
Za: ribolovacki.blogspot.com
Autor: Andraš Tot

loading...